Podsumowanie raportu nt. wymiaru sprawiedliwości w czasie pandemii

Fundacja Court Watch Polska zaprasza na konferencję pt. „(Nie)dostępne sądy? Polski wymiar sprawiedliwości w trakcie i po pandemii” podsumowującą cykl obywatelskiego monitoringu sądów, która odbędzie się 25 września 2020 roku.

W konferencji można uczestniczyć osobiście bądź online. 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 18 września 2020 roku. Formularz dostępny jest na stronie: https://courtwatch.pl/projekty/projekty-biezace/konferencja-2020/

Znajdują się tam także szczegółowe informacje o tematyce spotkania oraz prezentacja prelegentów.

Fundacja zachęca też do przekazywania kandydatur do ogólnopolskiego plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2020 roku. Każdą nominację należy możliwie jak najpełniej uzasadnić i zgłosić mailowo na: plebiscyt@courtwatch.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Fundacja prosi jednak o rozważenie wsparcia finansowego Fundacji przez uczestników w formie darowizny. Środki zebrane w ten sposób przeznaczne będą na wydruk raportów i ich wysyłkę do wszystkich sądów w Polsce. Możliwe jest również zamówienie dowolnej ilości egzemplarzy drukowanych raportów i wystawienie przez Fundację faktury.

Tagi: raport, wymiar sprawiedliwości