Prezes NRA: czy wybory były równe? - felieton

O ile dochowanie w ostatnich wyborach zasady bezpośredniości i tajności nie budzi wątpliwości, o tyle już do ich powszechności i równości można mieć zastrzeżenia - uważa adw. Jacek Trela. Felieton prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ukazał się 21 lipca 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".

Adw. Trela zaznacza, że choć dotychczasowa praktyka orzecznicza nie daje wielkich szans na zmianę wyniku wyborczego, to protesty powinny być składane, choćby dla udokumentowania naruszeń prawa wyborczego i innych nieprawidłowości.

(czytaj felieton)

Tagi: felieton, prezes NRA, wybory prezydenckie