W sierpniu odbędą się szkolenia podstawowe z mediacji

Z uwagi na duże zainteresowanie, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej postanowiło zorganizować kolejne szkolenie, które pozwoli adwokatom na uzyskanie  tytułu mediatora.

W dniach 1-2 oraz 8-9 sierpnia 2020 roku Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje „Podstawowe szkolenie z mediacji”, skierowane do adwokatów chcących uzyskać uprawnienia mediatora.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym aktywne uczestnictwo w każdym z czterech dni szkoleniowych, uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz na listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych. Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.

Koszt szkolenia wynosi 1000 zł brutto i niezależnie od przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwracana. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 23 lipca 2020 roku.

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 24 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

pobierz formularz

Tagi: mediacja, szkolenia, NRA