Prezes NRA: O kredycie czy o areszcie? (felieton)

Uchwalone przez Sejm przepisy spowodują, że prawo do obrony będzie nie tylko ograniczone. W wielu wypadkach w ogóle go nie będzie - napisał adw. Jacek Trela. Felieton prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej o zapisach w Tarczy 4.0 ukazał się 9 czerwca br. na łamach "Rzeczpospolitej".

Co ma wspólnego kredyt z aresztem? Może zachodzi związek, jeśli kredytobiorca zaciąga kredyt z zamiarem niespłacenia i w efekcie może trafić do aresztu? Ostatnio Sejm stworzył jeszcze jedno, zupełnie nieoczywiste, żeby nie powiedzieć zaskakujące połączenie kredytu z tymczasowym aresztowaniem. W tarczy 4.0, czyli w ustawie z 4 czerwca br. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uchwalone zostały przepisy zmieniające kodeks postępowania karnego w części odnoszącej się do postępowania przed sądem w sprawach tymczasowego aresztowania.

(czytaj felieton)

Tagi: felieton, tarcza 4.0, prawo do obrony, prezes NRA