W Bydgoszczy odsłonięto tablicę pamięci adw. Cielucha

W 115. rocznicę urodzin adw. Jana Cielucha - byłego dziekana ORA w Bydgoszczy, działacza społecznego, wiceprezydenta Torunia - odsłonięto tablicę  poświęconą jego pamięci. Tablica - przygotowana z inicjatywy Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, została umieszczona na fasadzie jej siedziby.

Uroczystość odsłonięcia odbyła się 12 września. Adw. Justyna Mazur - dziekan ORA w Bydgoszczy, podkreśliła rolę adw. Jana Cielucha jako twórcy bydgoskiej adwokatury i samorządu adwokackiego. „Są wydarzenia w życiu każdej społeczności, które wymagają upamiętnienia, ocalenia od zapomnienia ludzi i spraw związanych z ich działalnością”.


Uroczystość zaszczycili swoim udziałem licznie przybyli goście, w tym przedstawiciele władz samorządu adwokackiego w osobach adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej  oraz adw. Jerzego Glanca, wiceprezesa NRA, adw. Dariusza Kłosa,wicedziekana ORA w Toruniu. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządu lokalnego i województwa kujawsko–pomorskiego z Ewą Mess, wojewodą, na czele. Na uroczystość stawili się: Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, adw. Roman Jasiakiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, Mirosław Kędzierski, prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Przybył też Tomasz Adamski - prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Mariola Urbańska-Trzecka - prezes Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia – SSO w Bydgoszczy, Włodzimierz Hilla - prezes bydgoskiego Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich -  SSO w Bydgoszczy oraz  adw. Marian Szabela - wieloletni prezes Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


W trakcie uroczystości głos zabrali prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy adw. Roman Jasiakiewicz oraz prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara.

Tagi: ORA