Ankieta - badania naukowe nt. zmian na rynku usług prawnych

Zapraszamy do udziału w ankiecie przygotowanej na potrzeby badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytania dotyczą stanu wykorzystania technologii informatycznych (przez prawników) i zmian zachodzących na rynku usług prawnych w Polsce.

Ankieta zawiera 14 pytań, na jej wypełnienie potrzeba ok. 10 minut.

Ankieta ma charakter anonimowy, a przekazywane informacje będa traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane do analiz statystycznych. Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne. Na każdym etapie można zrezygnować z udziału bez podania wyjaśnień.

(link do ankiety)

Adw. dr Karolina Mania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tagi: ankieta, rynek usług prawnych, UJ