Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie częstochowskiej

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.


OGŁOSZENIE O TESTACH  UMIEJĘTNOŚCI


 

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Ust. z 2002 roku, nr 126, poz. 1069 ze zm.) oraz paragrafu 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. Ust. z 2005 roku, nr 258, poz. 2156) ogłasza cztery terminy przeprowadzenia testów umiejętności w roku 2014:

Termin pierwszy-na dzień 16 marca 2015 roku, godz. 10.00 i na dzień 17 marca 2015 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 20 marca 2015 roku, godz. 10.00-część ustna;

Termin drugi-na dzień 22 czerwca 2015 roku, godz. 10.00 i na dzień 23 czerwca  2015 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 26 czerwca 2015 roku, godz. 10.00-część ustna;

Termin trzeci-na dzień 07 września 2015 roku, godz. 10.00 i na dzień 08 września 2015 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 11 września 2015 roku, godz. 10.00- część ustna;

Termin czwarty-na dzień 16  listopada 2015 roku, godz. 10.00 i na dzień 17  listopada 2015 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 20  listopada 2015 roku, godz. 10.00-część ustna;

 

 

Tagi: ORA