Konferencja dla kierowników szkolenia i dla aplikantów

Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich odbędą się w Jastrzębiej Górze 24-26 października. Zorganizowała je Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.


Konferencja Kierowników Szkolenia poświęcona ma być analizie sposobu odbywania aplikacji adwokackiej, łącznie z analizą wyników egzaminów adwokackich, które obyły się w latach 2010-2014, z uwzględnieniem podziału na wszystkie komisje egzaminacyjne. Ponadto podczas Konferencji zostanie dokonane podsumowanie zleconych przez Naczelną Radę Adwokacką badań dotyczących sposobu odbywania aplikacji w skali kraju, a także omówione nowe techniki kształcenia aplikantów, z uwzględnieniem europejskich tendencji w tym zakresie. Przedstawione zostanie zakończenie projektu tworzenia wspólnej bazy szkoleń i tematów wykładowych realizowanych przez komisje działające przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.


W ramach Konferencji nastąpi ponowna prezentacja systemu e-casus, umożliwiającego łatwą wymianę pomiędzy Izbami kazusów na konkursy krasomówcze, a także systemu e-dziennik.


adw. Tomasz Guzek


przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej


Program oraz tematyka Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich oraz Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich znajdują się w załącznikach:
Tagi: komisja, konferencja