Spotkanie z prawnikami z Uzbekistanu

Przedstawiciele samorządu adwokackiego spotkali się 21 października z delegacją wykładowców Centrum Szkoleniowego dla Prawników w Uzbekistanie, działającego przy tamtejszym ministerstwie sprawiedliwości.

Tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie ORA w Warszawie, było doskonalenie zawodowe adwokatów w Polsce. Goście chcieli dowiedzieć się jak wygląda system doskonalenia zawodowego adwokatów w Polsce i z jakimi organizacjami współpracuje nasz samorząd  w tym zakresie.

W spotkaniu udział wzięli: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA, adw. Bogusław Owsianik, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA oraz adw. Tomasz Kapliński  i adw. Jan Kaczmarczyk z komisji Współpracy z Zagraniczną przy NRA.

Stronę uzbecką reprezentowali: Alijon Ochilov Head of the Department for Legal Education and Information, the Ministry Of Justice of the Republic of Uzbekistan, Lola Saidova, Head of the International Law and Human Rights Chair, the Lawyers’ Training Centre under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Bakhodir Ismailov, Head of the State-Legal Disciplines Chair, the Lawyers’ Training Centre under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Bobokul Toshev, Head of the Theory and Practice of Building the Democratic Society in Uzbekistan Chair, the Lawyers’ Training Centre under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Bakhtiyor Umarov, Head of the Unit for Analysis and Liberalization of Legislation in the field of Judicial Activity, the Research Centre on Democratization and Liberalization of Judicial Legislation and Ensuring Independence of Judicial System under the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan i Ildar Fayzullin, National Project Officer, Office of the OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan.

Gości powitał adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który powiedział, że jest to pierwszy kontakt adwokatury polskiej z prawnikami z tego państwa i wyraził nadzieję, że spotkanie to zaowocuje nawiązaniem bliższych relacji. Dodał, że od kilku lat polski samorząd kładzie duży nacisk na współpracę z samorządami adwokackimi ze Wschodu.

Lola Saidowa przedstawiła warunki wykonywania zawodu adwokata w Uzbekistanie. Poinformowała, że Uzbekistan liczy 30 milionów obywateli, a zawód adwokata wykonuje 4 tys. osób. Za system szkolenia prawników odpowiada Centrum Szkoleniowe dla Prawników, działające przy tamtejszym ministerstwie sprawiedliwości, które szkoli również adwokatów. Warunkiem wpisu na listę adwokatów jest zdanie egzaminu, poprzedzonego kilkumiesięcznym stażem.

Adw. Jerzy Zięba, opiekun komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA przybliżył jak w Polsce wygląda przebieg aplikacji i jakie warunki trzeba spełnić aby zostać adwokatem. Z kolei adw. Bogusław Owsianik omówił zasady doskonalenia zawodowego obowiązujące adwokatów.

Prawnicy z Uzbekistanu byli zainteresowani systemem postępowania dyscyplinarnego w Polsce, pytali o specjalizacje adwokackie, a także czy adwokat wpisany na listę adwokatów może wykonywać inne zawody.

Gospodarze spotkania mówili również o specyfice zawodu adwokata w Polsce i problemach z jakimi obecnie spotyka się samorząd adwokacki. Mec. Jerzy Zięba zwracał uwagę, że zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego i przyświeca mu misja społeczna. Adw. Tomasz Kapliński podkreślał, że przy tak dużej liczbie adwokatów w Polsce coraz powszechniejszy staje się trend, że aplikanci po zdanym egzaminie adwokackim, rezygnują z pracy w zawodzie i nie wpisują się na listy, bądź od razu wpisują się na listę adwokatów niewykonujących zawodu. Z kolei adw. Ewa Krasowska mówiła o niskiej świadomości prawnej Polaków.

Lola Saidova, dziękując za spotkanie zadeklarowała, że pomoże w nawiązaniu współpracy pomiędzy adwokaturą polską a uzbecką.

Wydarzenie zorganizowała Komisja Współpracy z Zagranicą przy NRA.

Tagi: NRA, komisja