Bieżąca działalność Komisji Praw Człowieka

Bieżąca działalność Komisji Praw Człowieka


Stanowisko NRA, HFPCz i KIRP ws. wyboru sędziego ETPCz

"Mowa bez nienawiści" - konferencja we Wrocławiu 16 listopada  

Ochrona środowiska - prawo a rzeczywistość - konferencja w Krakowie

Ochrona środowiska - prawo a rzeczywistość - konferencja 5 października w Krakowie - zapowiedź

Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu”

Adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, prowadziła szkolenia z praw człowieka w Koszalinie

Stanowisko NRA do Komitetu Ministrów Rady Europy dot. wykonania wyroku w sprawie PiS przeciwko Polsce 

Zaproszenie do międzynarodowego konkursu z zakresu praw człowieka 

Szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT - zaproszenie 

Wymiar sprawiedliwości dla dzieci - relacja z konferencji 

Konferencja pt. Wymiar sprawiedliwości w sprawach dzieci 22 maja 

Opinia amicus curiae NRA do ETPCz ws skargi R. Kuchta i S. Mętel 

Ankieta nt. pytań prejudycjalnych i praw aunijnego dla ochrony praw człowieka 

Zaproszenie do udziału w turnieju sadowym Moot Court 

Raport HFPCz nt. dostępu do adwokata 

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich nt. tortur w Polsce  

II  Festiwal Praw Człowieka pod patronatem Komisji Praw Człowieka 

II Festiwal Praw Człowieka w Kędzierzynie-Koźlu 

Komisja Praw Człowieka NRA zaniepokojona sytuacją prawników w Egipcie   

25 lat temu Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka  

Komisja Praw Człowieka przy NRA o prawie do pokojowych zgromadzeń i protestów  

Międzynarodowe mechanizmy obrony praworządności - konferencja 

Szkolenia nt. dostępu do obrońcy dla nieletnich 

Komisja Praw Człowieka przy NRA zaniepokojona sytuacją białoruskich adwokatów 

Uchwała Komisji Praw Człowieka przy NRA w sprawie postanowienia TSUE 

Komisja Praw Człowieka popiera petycję HFPC dot. nowelizacji przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich 

Komisja Praw Człowieka zaniepokojona sytuacją prawników w Turcji 

Komisja Praw Człowieka przy NRA w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich  

Komisja Praw Człowieka przy NRA wzywa rząd do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych