Uchwała Prezydium NRA w sprawie ustawy o IPN

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podczas posiedzenia 27 lutego przyjęło uchwałę w sprawie ustawy o IPN. 

Prezydium zwraca uwagę, że debata nad zawartym w ustawie przepisem przewidującym odpowiedzialność karną za publiczne propagowanie kłamstwa historycznego, obciążającego Naród Polski odpowiedzialnością za zbrodnie holokaustu, przyniosła wiele szkody zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i międzynarodowym. 

Prezydium NRA podkreśla wagę niezbędnych konsultacji w środowiskach prawniczych w procesie stanowienia prawa. 

"Adwokatura przypomina o konieczności wzięcia pod uwagę zastrzeżeń i wątpliwości formułowanych wobec uchwalonych przepisów. Z perspektywy prawniczej błędne i wadliwe konstrukcyjnie rozwiązanie prawne powinno bowiem zostać skorygowane także w sytuacji, gdy sygnalizowane zagrożenia, wynikające z możliwości szerokiej interpretacji wprowadzonego przepisu, zdecydowanie odbiegają od intencji jego twórców i nie były brane pod uwagę w procesie stanowienia prawa. W takim wypadku ponowna analiza oraz modyfikacja rozwiązań prawnych stanowi przejaw prawniczej dojrzałości. W żadnym razie nie może natomiast zostać uznana za przejaw słabości lub ulegania krytyce."

(czytaj treść uchwały Prezydium NRA)

Tagi: ustawa, IPN, holokaust, NRA