Federacja Adwokatur Europejskich skierowała pismo do Prezydenta RP