ORA w Szczecinie ws gwarancji prawa dostępu do obrońcy

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie 26 czerwca podjęła uchwałę, w której podkreśla konieczność podjęcia inicjatyw ustawodawczych dla zagwarantowania prawa dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym. 

Uchwała ta wspiera inicjatywę Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby adwokackiej w Kielcach, wyrażoną uchwałą z dnia 2 czerwca 2017 r.  (czytaj uchwałę Zgromadzenia izby kieleckiej)

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie w swojej uchwale podkreśla, że "widzi konieczność podjęcia inicjatyw ustawodawczych w przedmiocie :

- realizacji prawa dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym poprzez obligatoryjne wyznaczanie obrońcy na wniosek podejrzanego lub oskarżonego, który nie ma obrońcy z  wyboru,

- konieczność zapewnienia  osobie zatrzymanej pomocy obrońcy z wyboru lub z urzędu na jego wniosek - niezwłocznie po zatrzymaniu tej osoby,

- ponownego wprowadzenia do kodeksu karnego instytucji umorzenia kompensacyjnego,

W całej rozciągłości Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie popiera inicjatywę Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej  z dnia 2 czerwca 2017r. i niniejszą  uchwałę adresuje do Naczelnej Rady Adwokackiej, aby jak najpilniej podjąć prace legislacyjne, celem zajęcia się powyższymi problemami.„

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

(czytaj uchwałę)

 

Tagi: uchwała, prawo, obrońca, ORA