Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

24 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Poznaniu.

24 czerwca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Gdańsku.

26 czerwca, adw. dr. hab. Adam Redzik, zastępca redaktora naczelnego "Palestry", wziął udział w Warszawie w uroczystości wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu "Państwa i prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. 

27 czerwca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w konferencji "Czy Polska jest państwem praworządnym? implikacje dla społeczeństwa i gospodarki", zorganizowanej przez Fundacje Centrum im. prof. Bronisława Geremka w Warszawie.

28 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim w izbie krakowskiej. 

29 czerwca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w uroczystości nadania rondu imienia Roberta Schumana u zbiegu ulic Wołoskiej, Racławickiej i Antoniego Edwarda Odyńca w Warszawie. 

Tagi: kronika, NRA