Złoty Paragraf dla adw. Justyny Mazur


Adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, została uhonorowana 20 kwietnia statuetką "Złoty Paragraf" dla najlpeszego adwokata. Nagrodę przyznaje redakcja Dziennika Gazety Prawnej. 

Nagrodę podczas gali w Warszawie wręczał Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej i przewodniczący Kapituły nagrody. Mówił on, że ideą nagrody jesyt nagradzanie tych prawników, którzy nie traktują swojej pracy tylko jako wykonywani zawodu, ale poszukiwanie i znajdywanie słuszności. To dzięki takim ludziom słuszność podąża za prawem. 

Kapituła w uzasadnieniu przyznania nagrody adw. Justynie Mazur w kategorii najlepszy adwokat, podkreśliła jej zaangażowanie w obronę praw człowieka i wolności obywatelskich w kraju i zagranicą. Pani Mecenas była uczestnikiem misji obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do Gruzji, Kazachstanu i na Ukrainie. Występowała w Parlamencie Włoskim przed Senacką Komisją Praw Człowieka, gdzie z sukcesem broniła osób deportowanych. Angażuje sie także w wiele akcji pro bono i edukacyjnych w izbie bydgoskiej. Wymieniono szczególnie akcję edukacyjną "mediacje w szkole w praktyce", w której wzięło udział  48 szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Dziękując za przyznanie nagrody, adw. Mazur podkreśliła, że przyjmuje tę nagrodę w imieniu koleżanek i kolegów ze swojej izby adwokackiej, bez których pracy i zaangażowania, jej praca nie byłaby możliwa. Podziękowała także prezesom Naczelnej Rady Adwokackiej - obecnemu prezesowi adw. Jackowi Treli i adw. Andrzejowi Zwarze, który w ubiegłym roku zakończył druga kadencję prezesury, za to, że umożliwiają jej szeroką działalność samorzadową podczas swoich kadencji. 

Złote Paragrafy to przyznawana corocznie nagroda, wręczana osobom, które w ciągu minionego roku wywarły największy wpływ na jakość naszego prawa i kondycję wymiaru sprawiedliwości. Przyznawana jest w kilku kategoriach najwybitniejszym przedstawicielom zawodów prawniczych – sędziom, adwokatom, prokuratorom oraz radcom prawnym - osobom odważnym w życiu publicznym i zawodowym. W kapitule nagrody w tym roku zasiadał m.in. adw. Jacek Trela, prezes NRA. 

Laureatami-adwokatami ubiegłych lat byli: adw. Maciej Gutowski, adw. Mikołaj Pietrzak, adw. prof. Piotr Girdwoyń, adw. Piotr Kardas, adw. Andrzej Kubas.

Adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, pełni tę funkcję od 2013 r. Pełni także funkcję Wiceprezesa Zrzeszenia Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy.

Uhonorowana została odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, Medalem Prezydenta RP za Zasługi dla Adwokatury, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz najwyższym odznaczeniem Zrzeszenia Prawników Polskich.

W marcu 2017 r. w rankingu Expressu Bydgoskiego znalazła się w pierwszej trójce najbardziej wpływowych kobiet Bydgoszczy. Stanęła na podium obok wiceprezydent Iwony Waszkiewicz oraz Joanny Franczak, bydgoskiej restauratorki i bizneswoman.

W latach 2001-2004 adw. Justyna Mazur była zastępcą członka ORA. Od 2004 do 2007 była członkiem Komisji Sportu i Rekreacji, a w 2007 – członkiem komitetu organizacyjnego XV Ogólnopolskich Dni Prawniczych, koordynowanego przez bydgoski oddział Zrzeszenia Prawników Polskich. Od roku 2007 pełniła funkcję wicedziekana ORA w Bydgoszczy.

Za kadencji dziekan Mazur Izba Bydgoska przeprowadza z sukcesem działania pro bono, akcje edukacyjne i charytatywne.

Tagi: nagrody