Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym - konferencja


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym”. Konferencja  odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat aktualnych problemów, które są identyfikowane w doktrynie i w praktyce stosowania prawa w dziedzinie ochrony dóbr osobistych. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie obrad znajdą się m.in. dobra osobiste osób prawnych, obowiązki administratorów serwisów internetowych, zagadnienie dóbr osobistych w postępowaniu sądowym, problematyka wykorzystania najnowszych środków dowodowych w sprawach o rozwód i separację, zadośćuczynienie pieniężne, prawnokarna ochrona godności oraz wizerunku.

Referatom stricte poświęconym prawu polskiemu będą towarzyszyły rozważania umieszczające tę problematykę w nieco szerszym kontekście, a mianowicie prawa UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji. Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w charakterze słuchacza poprzez wypełnienie i przesłanie zamieszczonego pod następującym linkiem formularza zgłoszeniowego: (pobierz formularz)

Opłatę konferencyjną w wysokości 50 złotych należy uiścić po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Numer rachunku bankowego: 36 2130 0004 2001 0369 6994 0001

Dane odbiorcy: Ekobud Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 45A, 65-021 Zielona Góra

Tytuł przelewu: posiłek – konferencja 6 VI 2017 Zielona Góra

Opłata konferencyjna obejmuje koszty uczestnictwa, cateringu oraz przygotowania i druku materiałów konferencyjnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rejestracji. W razie wątpliwości o możliwości uczestnictwa będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

(zobacz szczegółowy program)

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący: dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ, m.laszewska-hellriegel@wpa.uz.zgora.pl

Członkowie: dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UWr, dr hab. Maciej Małolepszy, prof.UZ, dr hab. Hanna Paluszkiewicz prof. UZ, adw. Krzysztof Seweryn Szymański, dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. UZ

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr Joanna Markiewicz-Stanny, j.markiewicz-stanny@wpa.uz.zgora.pl

Członkowie: adw. Tadeusz Dobiecki, dr Piotr Mysiak, dr Magdalena Skibińska, konferencjauz@gmail.com

Tagi: konferencja