Komisja Praw Człowieka o podważaniu legalności wyboru I Prezes Sądu Najwyższego

- Szczególny niepokój budzi kierowanie ataków personalnych wobec przedstawicieli środowiska sędziowskiego, a w ostatnim czasie podważanie legalności wyboru Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego - czytamy w przyjętej 6 marca uchwale Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Komisja wyraża stanowczy sprzeciw wobec nasilających się w ostatnim czasie działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które naruszają zasadę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziowskiej. Zasady te, ściśle związane z zasadą trójpodziału władzy, stanowią gwarancję skutecznej ochrony podstawowych praw i wolności człowieka.

Na przestrzeni ostatnich dni opinia publiczna ponownie była świadkiem szeregu działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które odczytujemy jako naruszanie niezawisłości sędziowskiej oraz niezależności sądów. Szczególny niepokój budzi kierowanie ataków personalnych wobec przedstawicieli środowiska sędziowskiego, a w ostatnim czasie podważanie legalności wyboru Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

W ocenie Komisji Praw Człowieka działania organów władzy wykonawczej i większości parlamentarnej nakierowane są na podważenie zaufania społecznego do organów wymiaru sprawiedliwości. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przypomina, że w demokratycznym państwie prawnym, wszelkie próby ingerencji ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej w niezawisłość sędziowską oraz niezależność sądów są niedopuszczalne.

(czytaj uchwałę KPCz)

Tagi: Komisja Praw Człowieka, sędziowie, uchwała