Dostępny nowy numer "Młodej Palestry"


Rozmowa z adw. Jackiem Trelą, prezesem NRA oraz z adw. Mikołajem Pietrzakiem, dziekanem izby warszawskiej, a także zwycięskie eseje z konkursu dla aplikantów znajdują się w najnowszym numerze "Młodej Palestry". 

Dwa wywiady: z nowym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dziekanem izby warszawskiej, dotyczą przyszłości Palestry w wymiarze ogólnopolskim i izbowym.

Dwa zwycięskie artykuły, które zachwyciły jury konkursu na najlepszy aplikancki esej tematyczny, to teksty apl. adw. Izabeli Urbaniak-Mastelarz (z izby częstochowskiej) oraz apl. adw. Magdaleny Krawczyk (z izby krakowskiej). Autorki wygłosiły je podczas zeszłorocznej konferencji w Sejmie. Te teksty otwieraja działy - odpowiednio karny i cywilny.

W słowie wstępu redaktor naczelna "Młodej Palestry" Magdalena Robaszyńska, informuje, że redakcja planuje rozpocząć cykl spotkań naukowych z udziałem znamienitych postaci polskiego wymiaru sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyć mają bieżących problemów orzeczniczych z danej dziedziny, a także poruszać inne, ważne kwestie.


(czytaj najnowszy numer MP)