Międzynarodowe Forum Ośrodków Mediacyjnych w Krakowie

23. Międzynarodowe Forum Ośrodków Mediacyjnych odbędzie się 27-28 stycznia 2017 r. w Krakowie.

Fakt, że w tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (UIA) zdecydowało o organizacji forum w Polsce, w Krakowie, jest wyróżnieniem dla naszych mediatorów. Forum to doskonała okazja dla teoretyków i praktyków mediacji do wymiany poglądów na temat rozwoju metod ADR na świecie.

Tegoroczne forum będzie poruszać konkretne tematy, jak mediacja konsumencka, mediacja jako pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, siła dyskusji i jej wpływ na rozwiązywanie sporów, mediacja międzykulturowa, mediacje jako część organizacyjnych strategii zarządzania konfliktem.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Poniżej znajduje się szczegółowy program forum oraz formularz zgłoszeniowy. 

(zobacz program)

(formularz zgłoszeniowy)