Prezydium NRA apeluje do Senatu o usunięcie przepisów naruszających wolność zgromadzeń

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko dotyczące ustawy z dnia 2 grudnia 2016 o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Naczelna Rada Adwokacka jest jednym z sygnatariuszy stanowiska.

Treść stanowiska była omówiona podczas posiedzenia Prezydium NRA w dniu 6 grudnia br. Prezydium NRA w szczególności podkreśla, że przysługująca z mocy Konstytucji RP wolność zgromadzeń jest prawem mającym fundamentalne znaczenie dla ustroju demokratycznego i ściśle wiąże się z wolnością wyrażania poglądów.

Prezydium NRA apeluje do Senatu RP o usunięcie z ustawy z dnia 2 grudnia 2016 o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach przepisów, które naruszają wyżej wskazane wolności, tj. wolność zgromadzeń oraz wolność wyrażania poglądów.   

Tagi: ustawa, legislacja, zgromadzenia, NRA