Dobre praktyki w relacjach sędziego i pełnomocnika w procesie cywilnym


"Dobre praktyki w relacjach pomiędzy sędzią i profesjonalnym pełnomocnikiem w procesie cywilnym" to temat konferencji, która odbędzie się 9 grudnia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Na konferencję zapraszają: Rada Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy oraz Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Konferencja zaplanowana jest od godz. 93.0 do godz. 17.00. Podzielono ją na część wprowadzającą, gdzie prelekcje wygłoszą adwokaci, sędziowie, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prof. Tadeusz Ereciński, prezes Sądu Najwyższego; i dwie sesje z dyskusją panelową. 

Pierwsza sesja ma tytuł "Rzetelny proces w działaniu - rola sędziego i adwokata/radcy prawnego", druga: "Rzetelny proces jako cel zasad etyki zawodowej". 

(czytaj szczegółowy program)

Zgłoszenia można kierować na adres m.saj@lazarski.edu.pl, więcej informacji udziela Ewelina Milan tel. 504 018 147. Udział w konferencji jest bezpłatny.