Adw. Jacek Ziobrowski został prezesem WSD

Adw. Jacek Ziobrowski został wybrany prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Wyboru dokonali delegaci na XII Krajowy Zjazd Adwokatury 26 listopada.

Wyboru dokonano podczas drugiej tury głosowania. 

Adw. Jacek Ziobrowski - w 1982 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, po uprzednio odbytej aplikacji adwokackiej.

Od 1992 r. aktywny w samorządzie adwokackim – jako skarbnik, wicedziekan, a w latach 2004-2010 dziekan. Wielokrotnie delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Członek komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na aplikację adwokacką i dla adwokatów, wieloletni patron aplikantów adwokackich. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w latach 2010-2013 i 2013-2016.

NRA przyznała mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.