Jesienny numer Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego


Dostępny jest kolejny numer Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego datowany na listopad 2016 r. 

Słowo wstępu napisał adw. Dariusz Strzelecki, który 11 czerwca br. został wybrany ponownie dziekanem ORA w Gdańsku.

W numerze znajduje się obszerna relacja z ogólnopolskiej konferencji "Adwokatura. Wizerunek-reklama-konkurencja", która odbyła się 28 października w Łodzi oraz relacja z turnieju piłkarskiego prawników w Wilnie.

Kwartalnik podaje też informację o nadaniu Centrum Szkoleniowemu Pomorskiej Izby Adwokackiej imienia adw. dr. Michała Wenta oraz o rozpoczęciu działalności Komisji Historycznej przy ORA w Gdańsku.

W numerze także m.in. podsumowanie egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i relacja ze szkolenia wyjzadowe Pomorskiej Izby Adwokackiej w Jastrzębiej Górze.