Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas: prokurator, jak sąd

Adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas analizują propozycję poszerzenia zakresu uprawnień oskarżyciela do decydowania w trakcie postępowania przed sądem o zwrocie sprawy do uzupełnienia w tekście pt. "Prokurator jak sąd, czyli uchylenie wyroku to nie tylko techniczna konsekwencja".

Artykuł ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. "Polska procedura karna stanowi przedmiot niekończących się modyfikacji. Po uchyleniu w pierwszej połowie tego roku zasadniczych elementów kontradyktoryjności, ustawodawca konsekwentnie wprowadza rozwiązania nadające szczególne uprawnienia prokuratorowi" - napisali autorzy.

(czytaj artykuł)