Stanowisko uczestników konferencji nt. wizerunku w Łodzi

Ogólnopolska Konferencja "Adwokatura. Wizerunek-Reklama-Konkurencja" odbyła się 8 października w Łodzi. Organizatorami były izby łódzka i warszawska. Na zakończenie dyskusji, jej uczestnicy wypracowali wspólne stanowisko. 


W dokumencie podkreślają potrzebę wypracowania nowej, spójnej i wspólnej dla wszystkich izb strategii kreowania w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej wizerunku i budowy marki Adwokatury i adwokatów. Postulują też, by zwiększyć zewnętrzne, profesjonalne wsparcie Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie doradztwa wizerunkowo-marketingowego i kreowania strategii wizerunkowej Adwokatury. Opracowywana strategia powinna skupić się na podkreśleniu przewagi konkurencyjnej adwokatów na rynku usług prawnych. Na zakończenie, uczestnicy konferencji apelują o wypracowanie zasad materialnego wspierania przez NRA projektów przygotowanych przez izby adwokackie, które to zasady pozwalać będą na realizację powyższych celów na poziomie lokalnym.

(czytaj stanowisko)