Opinia NRA nt. modyfikacji terminu do wniesienia apelacji ws karnych

Komisja Legislacyjna przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wydała opinię dotyczącą modyfikacji terminu do wniesienia apelacji w sprawach karnych. O taką opinię zwrócił się do NRA dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Rzecznika Praw Obywatelskich interesuje problematyka braku możliwości przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których uzasadnienie wyroku jest obszerne. Rzecznik podkreśla, że w niektórych przypadkach 14 dni na sporządzenie apelacji to niedostatecznie długi czas.

Komisja Legislacyjna przy NRA sporządziła opinię w tej kwestii, stwierdzając, że przewidziany w przepisach kodeksu postępowania karnego dwutygodniowy termin do złożenia środka odwoławczego (apelacji) jest terminem, którego dochowanie w pewnych uklądach procesowych trudno pogodzić ze standardami rzetelnego procesu karnego. Komisja przedstawia także możliwości rozwiązania tego problemu i szeroko je omawia. "Dostrzegając wagę problemu (...) gotowi jesteśmy powrócić zarówno do naszych wcześniejszych propozycji, jak również udzielić merytorycznego wsparcia wszelkim innym w tym zakresie inicjatywom, które mogłyby się przyczynić do jego rozwiązania."

(czytaj list RPO)

(czytaj opinię NRA)