Obrona bastionów z pożytkiem dla obywateli - opinia

"Obrona bastionów z pożytkiem dla obywateli" - pod takim tytułem adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas zamieścili w Dzienniku Gazecie Prawnej swoją opinię nt Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów, w którym wzięli udział 3 września. 

Autorzy chwalą panel poświęcony fundamentalnym konstytucyjnym zasadom: trójpodziału władzy, niezależności sądów i Trybunału Konstytucyjnego oraz gwarancjom niezawisłości sędziowskiej. Zwracają jednak uwagę na niedostatek pogłębionej refleksji nad stanem poskiego sądownictwa.

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas podkreślają, że "praca nad funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości to wyzwanie dla wszystkich środowisk prawniczych. Bez niezawisłych sądów nie istnieje adwokatura, radcowie prawni, prokuratura ani notariat".

(czytaj artykuł)