ORA w Warszawie powołała komisję doraźną

Do wyjaśnienia sprawy opinii Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy ORA w Warszawie z dnia 20 czerwca br. przekazanej do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powołała 31 sierpnia br. Komisję Doraźną, która ma wyjaśnić sytuację.

Stołeczny Ratusz zwrócił się do ORA w Warszawie o opinię dotyczącą ujawnienia informacji publicznej w świetle ochrony tajemnicy adwokackiej, o której mowa w art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze, w związku z postępowaniami reprywatyzacyjnymi, w których występuje miasto. Opinię wydała Komisja Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy ORA w Warszawie. Okoliczności wydania opinii będą przedmiotem wyjaśnienia przez powołaną komisję Doraźną.   

Komisja Doraźna w składzie:  adw. dr Michał Bieniak, przewodniczący, adw. dr Kamil Szmid i adw. Michał Szpakowski ma w ciągu dziesięciu dni zapoznać się ze stanowiskiem zaangażowanych osób i przedstawić Radzie sprawozdanie.

31 sierpnia br. Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 31.08.2016 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie widzi konieczność wyjaśnienia sprawy opinii Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej z dnia 20.06.2016 r. przekazanej do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i w tym celu powołuje Komisję Doraźną w składzie adw. dr Michał Bieniak jako Przewodniczący oraz adw. dr Kamil Szmid i adw. Michał Szpakowski, dla wyjaśnienia sprawy, wskazując termin 10 dni na przedstawienie sprawozdania z prac tej Komisji Okręgowej Radzie Adwokackiej, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zaangażowanych osób.


Tagi: ORA, komisja