Ślubowanie adwokatów izby w Kielcach


Adwokatura Świętokrzyska powitała w swoim gronie młodych adwokatów. Ślubowanie 24 nowych członków Palestry odbyło się w dniu 16 czerwca w barokowych wnętrzach Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, który w chwili obecnej jest siedzibą Muzeum Narodowego w Kielcach.

Od czasu powstania Pałacu, ok. 1641 roku, działy się tam rzeczy ważne. Złożenie aktu ślubowania w miejscu, gdzie przebywali królowie – jak chociażby Jan Kazimierz czy szwedzki król Karol XII i gdzie mieścił się sztab generalny legionów Józefa Piłsudskiego - nie tylko dodało rangi całemu wydarzeniu, ale przede wszystkim wywołało refleksje nad jego znaczeniem.

Uroczystość uświetniła obecność honorowych gości – adw. Jerzego Zięby, członka Prezydium NRA, wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach: Aliny Bojary i Mariusza Brody, sędziów Sądu Okręgowego oraz Rejonowego w Kielcach, Prokuratorów Okręgowych i Rejonowych.

Na Galę przybyło ponad 100 osób. Gości honorowych, ślubujących młodych adwokatów, ich rodziny i patronów powitał dziekan ORA w Kielcach adw. Edward Rzepka. Do zgromadzonych przemówili również adw. Jerzy Zięba, prezesi Sądu Okręgowego w Kielcach oraz były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adw. Stanisław Szufel.

Przemawiający gratulowali młodym, zwracając jednocześnie uwagę na nałożoną na adwokatów misję obrony człowieka, jego integralnego dobra i ponadczasowych wartości humanistycznych. Dziekan  Edward Rzepka podkreślał, iż istotę obowiązków adwokackich stanowi przestrzeganie zasad etyki, gdyż są one niejako drogowskazem dla każdego adwokata, a w szczególności dla tych rozpoczynających dopiero swoją zawodową podróż. Dziekan gratulując rozpoczęcia nowej, samodzielnej drogi zawodowej w Adwokaturze, jednocześnie wskazywał na konieczność ciągłego stawiania sobie najwyższych wymagań zarówno merytorycznych, jak i etycznych, a także potrzebę aktywnego uczestniczenia adwokatów w życiu publicznym.

W tym roku grono ślubujących liczyło 24 młodych adwokatów, którzy wchodzili na salę, gdzie miały miejsce uroczystości, kolejno, wywoływani zapowiedziami Zastępcy Kierownika Szkolenia Aplikantów adw. Bożeny Łopacińskiej-Dragan. Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt ślubowania przez powtórzenie unisono za dziekanem Roty ślubowania, a następnie złożenie podpisu pod protokołem.

Zaprzyjaźnione z izbą wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer ufundowało dla ośmiorga adwokatów, którzy uzyskali najwyższe lokaty na egzaminie adwokackim upominki książkowe, a dla wszystkich ślubujących czasowy dostęp do systemu informacji prawniczej Lex.

Adw. Izabela Garbacz, jako przedstawiciel ślubujących adwokatów, w imieniu koleżanek i kolegów podziękowała z kolei dziekanowi, kierownikom szkolenia, wykładowcom, patronom, pracownikom ORA oraz rodzinom ślubujących za ich wysiłek, zaangażowanie i wsparcie.

Uroczystość uświetnił swymi występami kwartet smyczkowy z Filharmonii Świętokrzyskiej. Dzięki najpiękniejszym utworom muzyki klasycznej w wykonaniu znamienitych wirtuozów skrzypiec, wydarzenie to zyskało należytą rangę i osobliwy charakter. Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy spotkania dzielili się emocjami z tego dnia przy lampce szampana i słodkim poczęstunku.

Tagi: ślubowanie, adwokaci