NRA prosi o uwagi nt. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Międzyresortowy zespół ds. regulacji i sprawności instytucjonalnej pracuje nad aktualną wersją Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W prace włącza się również Naczelna Rada Adwokacka. W obradach Zespołu 3 czerwca uczestniczył adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.  

Międzyresortowy zespół ds. regulacji i sprawności instytucjonalnej stawia sobie następujące cele:
– poprawa jakości stanowionego prawa
– poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych
– wzmocnienie strategicznego zarządzania procesami rozwojowymi

W związku z tym NRA zachęca adwokatów do przesyłania swoich uwag do tej wersji Strategii (zobacz dokument) na adres press@nra.pl