NRA wzywa do opublikowania wyroku TK

Naczenia Rada Adwokacka przyjęła uchwałę, w której zwraca się do władz publicznych o niezwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku. 

Zdaniem NRA orzeczenie to ma istotne znaczenie ustrojowe i jest ostateczne. Odmowa publikacji orzeczenia jest rażącym naruszeniem konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, prowadzi do zmiany podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej, godząc w prawa i wolności jednostki. 

czytaj uchwałę

Tagi: Trybunał, uchwała, NRA