Krakowscy adwokaci gotowi do wsparcia pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży

Wychodząc naprzeciw ewentualnym potrzebom pielgrzymów, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie opracowała listę adwokatów, którzy w czasie Światowych Dni Młodzieży będą udzielać pomocy pielgrzymom w sytuacjach wymagających interwencji i wsparcia o charakterze prawnym.

Inicjatywa ta została omówiona podczas spotkania, które odbyło się 4 marca w krakowskim Klubie Adwokata. Udział w nim wzięli: adw. Paweł Gieras, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i  adw. Wojciech Bergier, członek Rady i rzecznik ds. kontaktów z mediami oraz przedstawiciele krakowskich konsulatów.

Przygotowana przez ORA lista obejmuje adwokatów z podziałem na znajomość języków obcych. Na spotkaniu zostały wstępnie omówione zasady współpracy i kontaktów na linii adwokaci-konsulaty. Lista cały czas jest otwarta. Poszukiwani są szczególnie adwokaci znający język hiszpański, portugalski i włoski. Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z biurem ORA w Krakowie (tel. 12 633 57 63, e-mail: ora@adwokatura.krakow.pl).

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Zakończyło się ono poczęstunkiem i kuluarowymi rozmowami. Pod koniec maja planowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w dniach 25-31 lipca 2016 r. Na spotkanie z papieżem Franciszkiem planuje w tym czasie przyjechać ponad 2 miliony pielgrzymów.