„Współczesne systemy penitencjarne” - od kwietnia dyskusje w Olsztynie

I Olsztyńska Konferencja Penitencjarna „Współczesne systemy penitencjarne” zaplanowana została na 8 kwietnia br. Inaugurować będzie cykl spotkań naukowców i praktyków, poświęcony aktualnym problemom więziennictwa w Polsce oraz w innych państwach świata.

Celem konferencji jest zdiagnozowanie najpilniejszych potrzeb systemu więziennego oraz poszukiwanie adekwatnych rozwiązań, w szczególności dotyczących sposobów prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych. W centrum zainteresowania musi się także znaleźć model zarządzania jednostkami penitencjarnymi oraz metody klasyfikacji skazanych.

W ramach pierwszego spotkania organizatorzy chcą skupić uwagę na:

1/ przeludnieniu w zakładach karnych w Polsce i na świecie
2/ sposobach wykonywania kary pozbawienia wolności wobec tzw. sprawców niebezpiecznych
3/ sposobach prowadzenia resocjalizacji wobec kobiet
4/ sposobach prowadzenia resocjalizacji wobec osób z upośledzeniem umysłowym oraz
5/ prywatyzacji zakładów karnych.

Katedra Międzynarodowego Prawa Publicznego oraz Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej zaprasza do wzięcia udziału w konferencji. Zgłoszone referaty zostaną wydane w recenzowanej monografii.

(zobacz warunki zgłoszenia)

(wskazówki dla prelegentów)

(formularz rejestracyjny)

(strona główna konferencji)

Tagi: konferencje, więziennictwo