Wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI w. - konferencja


„Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa” to temat ogólnopolskiej konferencji, zaplanowanej na 18 maja br. w Warszawie. 

Prelegenci Konferencji skupią się na przedstawieniu praktycznych zagadnień, dotyczących praw własności intelektualnej: eksterytorialnego charakteru Internetu, zasad jednolitego rynku, swobodnego przepływu towarów i usług w Unii Europejskiej, terytorializmu praw własności intelektualnej. Współczesny prawnik musi bowiem posiadać nie tylko wiedzę stricte prawniczą, ale także orientować się w zagadnieniach związanych z najnowszymi trendami technologicznymi i ich umiejscowieniem w prawie, a co najważniejsze, odpowiadać na potrzeby klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach, w tym tylko w Internecie. Te i inne kwestie będą przedmiotem prezentacji oraz dyskusji podczas Konferencji.

Najważniejsze tematy:

- Pojęcie komunikowania utworu publiczności w orzecznictwie TS UE i jego znaczenie dla prawa polskiego;

- Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa własności przemysłowej oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;

- Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa autorskiego;

- Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie na przykładzie tzw. „pośrednich” naruszeń praw autorskich;

- Terytorializm praw własności intelektualnej w aspekcie jednolitego rynku;

- Jurysdykcja sądów zagranicznych w sprawach z udziałem polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem prawa patentowego i jednolitego patentu europejskiego;

- Terytorializm a organizacje zbiorowego zarządu – one stop shop w świetle dyrektywy o zbiorowym zarządzie.

Prelegentami konferencji będą: prof. dr hab. Elżbieta Traple, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Paweł Podrecki, dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr Piotr Kostański, dr Tomasz Targosz, dr Anna Tischner, dr Piotr Wasilewski.

Konferencję zaplanowano na 18 maja w Centrum Konferencyjnym „Zielna”, ul. Zielna 37 w Warszawie.

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Pytania należy kierować do Pauliny Lelek: ipconference2016@traple.pl lub pod numerem telefonu: 516 175 909

(zobacz program konferencji)

(zobacz formularz zgłoszeniowy)

(zobacz plakat)

(zobacz ofertę noclegową)

Tagi: konferencja