NRA wyjaśnia wątpliwości związane z dokonywaniem doręczeń elektronicznych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wystosował pismo do członków samorządu adwokackiego, w którym wyjaśnia niejasności.

Sekretarz NRA przypomina, że podstawą rozporządzenia jest treść art. 1311 § 3 k.p.c. wchodząca w życie 1 kwietnia 2016 r. Celem nowelizacji jest wprowadzenie przepisów obligujących notariuszy, komorników i naczelników urzędów skarbowych, działających jako organy egzekucji, do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nowelizacja dotyczy też skutków wnoszenia pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych nie będzie dotyczyło użytkowników portali informacyjnych sądów powszechnych i informacji tam publikowanych, a jedynie związane będzie z doręczeniami dokonywanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym, choć w tym drugim przypadku doręczenia elektroniczne nie będą dotyczyły adwokatów.

Adw. Dębowski przypomina jednak, że 8 września wejdzie w życie kolejna nowelizacja k.p.c., która rozszerza sposób doręczania pism w postępowaniu cywilnym, w sposób dotyczący również adwokatów. Nowelizacja ta związana jest z wdrożeniem tzw. elektronicznego biura podawczego.

W piśmie zaznaczono, że NRA zgłaszała swoje uwagi w trakcie prac legislacyjnych, m.in. postulat uchwalenia przepisów pozwalających pełnomocnikom procesowym na zrezygnowanie z elektronicznej formy doręczania na każdym stadium sprawy, co zostało uwzględnione. Przypomniano, że 30 grudnia 2015 r. w piśmie do MS adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, ponowił m.in. postulat dostosowania systemu elektronicznego biura podawczego do wymogów bezpiecznego obrotu prawnego.

(czytaj: NRA przedstawiła postulaty dotyczące usprawnienia dostępu do sądów).

Sekretarz NRA przypomina też w piśmie, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje znowelizowana ustawa -  ordynacja podatkowa, zgodnie z którą każdy profesjonalny pełnomocnik powinien wskazać swój adres elektroniczny, na który dokonywane będą doręczenia związane z postępowaniem podatkowym.    

(czytaj pismo adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA)

Tagi: e-sąd, NRA, legislacja