Premiera "Nowego procesu karnego" w bydgoskim Klubie Adwokata


W bydgoskim Klubie Adwokata 10 grudnia odbyła się uroczysta premiera filmu pt. "Nowy proces karny", wyprodukowanego przez Izbę Adwokacką w Bydgoszczy. Tego dnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 

- Dzisiejsze spotkanie to głos środowiska prawniczego w sprawie zapewnienia stabilności prawa, kierowany do wszystkich tych, którzy tworzą prawo i którzy uczestniczą w procesie legislacyjnym - powiedziała w trakcie mowy otwierającej uroczystość adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. - Stabilne prawo dyscyplinuje obywateli, którzy wiedzą co im wolno, a czego nie i w prosty sposób przekładają się na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. Prawo musi się zmieniać, ale zmiana ta powinna wynikać z potrzeb społeczno-gospodarczych, a nie politycznych – dodała dziekan ORA w Bydgoszczy.

W uroczystości uczestniczyli znamienici goście w tym SSO Mariola Urbańska-Trzecka, prezes bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, SSO Anna Warakomska, prezes Stowarzyszenia Tamida, SSO Marek Kryś oraz SSO Włodzimierz Hilla, prezes Stowarzyszenia bydgoskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich. Ponadto w wydarzeniu udział wzięli prok. Marek Welc, zastępca Prokuratora Okręgowego, prok. Adam Lis, zastępca Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Północ oraz prok. Włodzimierz Marszałkowski z Prokuratory Rejonowej Bydgoszcz-Południe.

Wśród gości nie zabrakło także prof. Violetty Konarskiej-Wrzosek, prof. Arkadiusza Lacha z Katedry Postępowania Karnego UMK w Toruniu, prof. Igora Zgolińskiego oraz licznie zgromadzonych adwokatów i aplikantów adwokackich bydgoskiej izby adwokackiej.

Pierwsza część wieczoru poświęcona została przemówieniom oraz wyróżnieniu twórców filmowej produkcji. Szczególne wyróżnienie trafiło do adw. Izabeli Kosierb, autorki scenariusza, odtwórców głównych ról – sędziego Tomasza Pietrzaka i apl.adw. Beaty Latanowicz oraz ekipy realizatorskiej na czele z Remigiuszem Zawadzkim z Fundacji Art-House. Specjalna nagroda trafiła także do prof. Pawła Wilińskiego jako inspiratora całego projektu.

W części drugiej odbył się premierowy pokaz filmu, który został ciepło przyjęty przez widownię. Uroczystość poprowadzili adw. Monika Maskalska-Kwajzer oraz aplikant adwokacki Franciszek Gąsiorek.

Film "Nowy proces karny" ukazuje w ujęciu praktycznym najważniejsze zmiany w nowym modelu procesu karnego, po tzw. „Wielkiej nowelizacji prawa karnego”. Głównym zadaniem produkcji jest edukacja. Film powstał bowiem w celu uzupełnienia wiedzy teoretycznej oraz podniesienia kompetencji zawodowych prawników. W symulowanym procesie wzięli udział adwokaci, sędzia i prokurator, a w rolach stron procesu, świadków i biegłych aplikanci adwokaccy izby adwokackiej w Bydgoszczy.

Egzemplarze „Nowego procesu karnego” wkrótce trafią do wszystkich izb adwokackich w Polsce. Obecnie trwają także prace nad udostępnieniem treści filmu w Internecie.


Tagi: film, ORA