Zmiany w regulaminie wnoszenia skarg do ETPCz od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie zmiana artykułu 47. Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dotyczy ona przede wszystkim danych wnioskodawców występujących ze skargą oraz ich pełnomocników. 

Wszystkie dokumenty - w tym formularz i uwagi dotyczące wypełniania formularza aplikacyjnego - będą zaktualizowane i dostępne na stronie internetowej Trybunału http://www.echr.coe.int/ od 1 stycznia 2016 r. w nowym brzmieniu.

Aby spełnić wymogi formalne niezbędne do złożenia skargi, należy od początku przyszłego roku stosować nowy formularz skargi udostępniony na stronie internetowej Trybunału. Niespełnienie wymogów formalnych zawartych w artykule 47. Regulaminu, poprzez brak zastosowania wspomnianego formularza, będzie skutkować odrzuceniem skargi.


Tagi: ETPCz, europejskie, trybunał