Bydgoscy adwokaci w Kuratorium Oświaty - szkolenia z mediacji


W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 17 listopada odbyło się drugie szkolenie z zakresu mediacji, skierowane do pracowników tej jednostki. Szkolenia są efektem współpracy na rzecz upowszechniania wiedzy o sposobach rozstrzygania sporów, jaką podjęło Kuratorium Oświaty oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy. 

Porozumienie o współpracy podpisały na początku listopada br., Jolanta Metkowska, p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Współpraca zakłada inicjowanie działań skierowanych do uczniów, dyrektorów, nauczycieli i środowisk zajmujących się oświatą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze szkolenie z zakresu mediacji odbyło się 10 listopada w Kuratorium Oświaty, delegaturze toruńskiej. Poprowadziła je adw. Karolina Korkowska-Krokos. Wśród uczestników znaleźli się m.in. rzecznicy dyscyplinarni oraz ich zastępcy z Torunia i Bydgoszczy. Wczorajsze szkolenie  pt. "Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów" skierowane było do pracowników Kuratorium w Bydgoszczy. Poprowadził je adw. Bartosz Mikołajczyk z Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się czym jest mediacja, jakie są jej rodzaje i zastosowania. Poznali także rolę i zadania mediatora oraz narzędzia, techniki i strategie mediacyjne.

Ogółem w zakresie mediacji przeszkolonych zostało 40 osób. Kolejne działania ruszą niebawem. 

Tagi: ORA, mediacje