Nowy numer Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego


Obszerny wywiad z adw. Dariuszem Strzeleckim, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, otwiera nowy numer Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego. W listopadzie izba gdańska obchodzi jubileusz 70-lecia. 

Rozmowę z dziekanem przeprowadził adw. Kacper Najder. Jej przedmiotem jest zarówno ciekawa i powiązana z historią Polski lat 70- i 80-tych ścieżka kariery adw. Strzeleckiego, jak i praca samorządu izby gdańskiej.

Ten numer kwartalnika zawiera także tekst o inspiracjach: tym razem adw. Krzysztof Golec wskazuje co w kwestii regulacji etyki wykonywania zawodu adwokata na Malcie może inspirować środowisko prawnicze w Polsce.

Apl. adw. Anna Kołaczko sporządziła ciekawą analizę „prawa do szczęścia”, biorąc pod uwagę różne definicje językowe, ustroje państwowe i systemy prawne.

W numerze także relacje i zaproszenia na wydarzenia sportowe.  

Tagi: ORA