Spotkanie samorządów u pielęgniarek

Spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego odbyło się 8 września w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wśród kilkunastu samorządów, znależli się też reprezentaci Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan izby łódzkiej.

Podczas spotkania omawiano kwestię wspólnej strony internetowej przedstawicieli samorządów. Zaprezentowano także film, dotyczący pracy pielęgniarek i położnych, przygotowany na potrzeby kampanii „Ostatni dyżur”. Prezes NRPiP - Grażyna Rogala-Pawelczyk, przedstawiła aktualną, dramatyczną sytuację pielęgniarek i położnych. 

Po dyskusji i zmianach redakcyjnych, przyjęto Deklarację poparcia kampanii „Ostatni dyżur”, którą mają podpisać prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego.

Omówiono także kwestię, która została zasygnalizowana przez samorząd biegłych rewidentów. Chodzi o projektowane zmiany legislacyjne, które dotyczą ich zawodu i samorządu. Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów - Krzysztof Burnos - przedstawił projekt apelu – stanowiska związanego z proponowanymi zmianami przepisów. Treść projektu została przekazana wcześniej do NRA. Po dyskusji i niewielkich zmianach redakcyjnych, przyjęto ten dokument, nazywając go ostatecznie „Stanowiskiem”. Dokument ten ma zostać przekazany do Kancelarii Prezydenta RP, a odpis do premier i marszałek Sejmu.

Pod dyskusję poddano także kwestię regulaminu Konwentu prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego. Projekt tego dokumentu został opracowany przez mec. Zbigniewa Pawlaka, wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Następny termin posiedzenia przedstawicieli samorządów został wyznaczony na dzień 6 października br., ponownie w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.