Spotkanie Porozumienia Samorządów Zawodów Prawniczych


Kolejne spotkanie robocze Porozumienia Samorządów Zawodów Prawniczych odbyło się 9 września w Gmachu Collegium Iuridicum Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, która od początku aktywnie uczestniczy w tworzeniu Porozumienia, w spotkaniu udział wzięli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Na spotkaniu omawiano treść wspólnej deklaracji wraz z projektem pisemnego porozumienia oraz zakres zagadnień, jakimi Porozumienie Samorządów Zawodów Prawniczych zamierza się zająć w pierwszej kolejności. Dyskutowano na temat procedury powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz przygotowywanej w pośpiechu nowelizacji ustawy o policji, która w sposób do tej pory niespotykany umożliwia organom dochodzeniowym prowadzenie inwigilacji m.in. adwokatów, sędziów czy lekarzy.

Na 24 września br. planowane jest uroczyste podpisanie tekstu deklaracji oraz porozumienia jak też ogłoszenie stanowiska Porozumienia Samorządów Zawodów Prawniczych w zakresie najpilniejszych zagadnień.