NRA prosi CCBE o wsparcie w działaniach dot. ustawy o Policji

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wystosował pismo do adw. Marii Ślązak, Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) z prośbą o wsparcie Naczelnej Rady Adwokackiej w działaniach zmierzających do zaniechania prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Przypomnijmy, że zaproponowane w projekcie przepisy przewidują możliwość pozyskiwania danych telekomunikacyjnych (podsłuch) oraz pocztowych (kontrola korespondencji), które mogą zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 k.p.k. (tajemnica adwokacka, notarialna, lekarska, dziennikarska, podatkowa).

Czytaj: pismo do CCBE

Czytaj też: Kalendarium działań NRA dotyczących projektu ustawy o Policji

Tagi: legislacja, CCBE, tajemnica