NRA negatywnie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji i wykluczeniu z konsultacji

Naczelna Rada Adwokacka wystosowała ponownie negatywne stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Wyraża też sprzeciw wobec wykluczania Adwokatury z toku konsultacji. Pismo ze stanowiskiem w tej sprawie zostało przekazane 7 sierpnia Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz do wiadomości premier Ewy Kopacz, a także wszystkich posłów RP.

Do Naczelnej Rady Adwokackiej 5 sierpnia drogą elektroniczną wpłynął projekt stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Jeszcze tego dnia w kolejnym piśmie do NRA pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poinformował, że ten dokument został przesłany do Naczelnej Rady Adwokackiej omyłkowo.

W stanowisku przesłanym dziś do MSW adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, przypomina że Adwokatura Polska na mocy art. 1 ustawy - Prawo o adwokaturze jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. NRA nie powinnna być wykluczana z toku konsultacji dotyczących projektów legislacyjnych, które w tak znaczącym stopniu odnoszą się zarówno do kwestii ochrony praw przynależnych obywatelom naszego kraju, jak i ingerują w podstawy wykonywania zawodu adwokata. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw w sposób bezzpośredni dotyczy osób wykonujących zawód adwokata, gdyż wprowadza głębokie ograniczenie w zakresie ochrony tajemnic zawodowych, w tym tajemnicy obrończej i adwokackiej - czytamy w stanowisku NRA.

(czytaj stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej)

Do pisma ze stanowiskiem NRA został załączony również Apel prezesów 17 samorządów zawodów zaufania publicznego, który w 1. punkcie dotyczy ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Tagi: NRA, policja, ustawa, MSW