NRA opiniuje rozporządzenie dot. systemu teleinformatycznego w postępowaniu sądowym

Naczelna Rada Adwokacka przesłała opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługujących postępowanie sądowe.

"Założeniem projektu jest - jak podaje sie w jego uzasadnieniu - wydanie jednego aktu wykonawczego, w którym miałby być określony tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym dla wszystkich postępowań cywilnych, które taki system przewidują. W tej sytuacji należy podać krytycznej ocenie pominięcie w projektowanym rozporządzeniu przepisów odnoszących się do uprawnień pełnomocników, to jest adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, a także radców Prokuratorii Generalnej SP. (...) Brak jest jakiegokolwiek uzasadneinia dla wykluczenia całych grup pełnomocników zawodowych z projektowanych obecnie zapisów" - czytamy w opinii, którą podpisał adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. 

(czytaj całą opinię NRA)

Tagi: NRA, opinie, ministerstwo