Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

23 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wziął udział w zgromadzeniu izby białostockiej, podczas kórej poświęcono sztandar.

27 maja, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Komisja powołała podkomisję, która ma prowadzić dalsze prace nad projektem. Przewodniczącym podkomisji został wybrany poseł Robert Maciaszek. W trakcie wyboru składu komisji doszło do zabawnej sytuacji. Przedstawiając kandydatów do podkomisji pani poseł Stanisława Prządka wymieniła posła Andrzeja Dudę. Oczywiście było to przejęzyczenie i chodziło o posła Andrzeja Derę. Poza powołaniem podkomisji nie były omawiane kwestie merytoryczne. Adw. Rafał Dębowski w rozmowie z posłem Maciaszkiem zwrócił się z prośbą o przekazywanie do NRA informacji o spotkaniach podkomisji oraz wyraził gotowość i wolę konstruktywnej współpracy, a także zwrócił uwagę na problemy wynikające z niektórych projektowych przepisów.

27 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Słupsku, podczas której adw. Anna Bogucka-Skowrońska otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Słupska. (czytaj: Adw. Anna Bogucka-Skowrońska Honorowym Obywatelem Słupska)

28 maja, rozpoczęła się 123. Sesja Plenarna  Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy  CCBE w Gdańsku. To wydarzenie po raz pierwszy odbywa się w Polsce. Sesja potrwa trzy dni, pierwszy upłynie na spotkaniach merytorycznych komisji i grup roboczych CCBE. Uroczyste otwarcie 123. Sesji Plenarnej CCBE zaplanowane jest na 29 maja, w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Weźmie w nim udział prezydent Lech Wałęsa, który wygłosi przemówienie. Głos zabiorą też prezydent CCBE Maria Ślązak, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz r.pr. Dariusz Sałajewski, prezes KRRP. Odtworzone zostanie nagranie z przesłaniem Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. Wśród zaproszonych gości są minister sprawiedliwości Borys Budka oraz Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Naczelną Radę Adwokacką reprezentować będą także: adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

28 maja adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wziął udział w Zgromadzeniu Sędziów Sądu Najwyższego. 


Tagi: kronika, NRA