25 lat Helsińskiej Fundacji - wykład adw. Nowickiego

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej objęła honorowym patronatem wykład adw. Marka Antoniego Nowickiego, jaki ma się odbyć 11 czerwca w ramach obchodów 25-lecia działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Adw. Nowicki jest przewodniczącym Rady HFPCz i byłym sędzią w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. Jego wykłąd dotyczyć będzie działalności ruchu helsińskiego w latach 80. Wydarzenie zaplanowano na 11 czerwca na godz. 17.00 w sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

Szczególnie zaproszeni są przedstawiciele środowisk pranwiczych, pracownicy administracji, dziennikarze i studenci wydziałów prawa.

W ramach jubileuszu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na przełomie maja i czerwca odbędą się wykłady, spotkania, konkursy i gry. Celem jest przybliżenie szerokiej grupie odbiorców zakresu działalności Fundacji oraz wiedzy na temat ochrony tych praw. Kulminacją obchodów będzie uroczysta gala 15 czerwca 2015 r. w Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Po zmianie ustroju politycznego w Polsce w roku 1989 członkowie Komitetu postanowili ujawnić się i stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją i badaniami w zakresie praw człowieka. Ponieważ obowiązujące wówczas prawo nie zezwalało na tworzenie niezależnych instytutów, zdecydowano się powołać fundację, która pełnić miała taką rolę.

Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

Tagi: komisje, człowieka, patronat