Uwagi NRA do projektu zmian w ordynacji podatkowej

Naczelna Rada Adwokacka przekazała swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa i niektórych innych ustaw do Kancelarii Rady Ministrów. Opinię opracował zespół w składzie: adw. Michał Szpakowski, adw. Dariusz Goliński, adw. dr Karol Pachnik oraz adw. Rafał Dębowski. 

NRA popiera inicjatywę prezydenta Bronisława Komorowskiego, który postuluje wprowadzenie zasady in dubio pro tributiario (w razie wątpliwości na korzyść podatnika) do przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa. 

(zobacz uwagi NRA)

Tagi: opinia, NRA