Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

9 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA wzięli udział w zgromadzeniu izby poznańskiej.

11 maja, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. rozwoju i wdrożenia Systemu Obsługi Adwokatury.

12 maja, adw. Jacek Trela,  wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Komisji Ustawodawczej, w porządku obrad: kontynuacja rozpatrywania sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o prezydenckim projekcie  ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

13 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym utworzenia związku stowarzyszeń prawniczych, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Prezes NRA, zabierając głos, stwierdził, że ewentualne porozumienie środowisk prawniczych nie powinno kształtować się od budowy struktury nowej organizacji, a od wypracowywania wspólnych stanowisk i jednomyślnego głosu w sprawach publicznych. Zaproponował podjęcie inicjatywy w sprawie nominacji kandydatów na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, aby opinie środowisk prawniczych miały realny wpływ na ostateczny wybór. Prezes Zwara poddał pod rozwagę również zaangażowanie w prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Propozycje prezesa NRA spotkały się z zainteresowaniem. 

13 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w gali, na której ogłoszono wyniki XII edycji konkursu Prawnik Pro Bono. Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom.

14 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Warszawie w Gali Systemu Prawa Prywatnego, która była podsumowaniem ponad dwudziestu lat pracy nad tym systemem a także uhonorowaniem dorobku naukowego prof. Zbigniewa Radwańskiego.

15 maja, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w ogólnopolskiej konferencji na temat: „Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – specyfika postępowania przed komisjami w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego. Udział adwokatów i radców prawnych w pracach komisji jako przejaw działalności publicznej samorządów prawniczych” w Szczecinie. Po konferencji zaplanowany jest Wieczór z „In Gremio”, w Teatrze Polskim w Szczecinie. W programie dyskusja na temat „Społeczna rola adwokatów i radców prawnych w polskiej demokracji” oraz wręczenie corocznej nagrody Gremiusa dla Człowieka Roku In Gremio.

15 maja, adw. Michał Szpakowski, adw. Dariusz Goliński, adw. dr Karol Pachnik oraz adw. Rafał Dębowski, opracowali uwagi Naczelnej Rady Adwokackiej do projektu ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa i niektórych innych ustaw. Uwagi zostały przekazane do Kancelarii Rady Ministrów. 

15 maja, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się otwarte posiedzenie Komisji ds. Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, które poprowadziła przewodnicząca tej Komisji, adw. Anisa Gnacikowska. Przedmiotem spotkania były plany Adwokatury Polskiej, dotyczące edukacji prawnej.