III Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Instytut Allerhanda zaprasza na III Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych 21 maja w Warszawie. Będzie to jedna z pierwszych okazji do posłuchania uznanych ekspertów omawiających oficjalny projekt nowej ustawy Prawo zamówien publicznych. 

Rynek zamówień publicznych w Polsce szacowany jest na 140 mln zł. Projekt zmiany przepisów o zamówieniach, opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych, liczy 346 artykułów i wzbudza ożywioną dyskusję. Dotyczy m.in. wdrożenia unijnych dyrektyw, w tym np. przepisu, zgodnie z którym zamawiający będzie wybierał ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie. Od 2018 r. ma nastąpić elektronizacja zamówień. W myśl dyrektywy zmiany muszą wejść w życie do kwietnia 2016 r.

Podczas kongresu projekt ustawy zostanie omówiony w dwóch aspektach: nowatorskiej koncepcji nowej regulacji, jej systematyki i sposobu przeniesienia unijnych procedur zakupowych do prawa krajowego oraz koncepcji wdrożenia wymagań unijnych wzakresie elektronicznych instrumentów udzielania zamówień publicznych.

(zobacz program Kongresu)

(informacjeo rejestracji)

Tagi: konferencje