Zapraszamy do głosowania w nowej sondzie

Modernizacja strony adwokatura.pl wyposażyła nas m.in. w instrument pozwalający na badanie opinii wśród adwokatów i aplikantów - członków Adwokatury.

Wyniki ostatniej sondy stanowią niezbity dowód na to, że uzasadnienie projektu rozporządzenia zmieniającego wysokość tzw. „minimalnego” wynagrodzenia adwokackiego za prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu niezapewnienia warunków wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania oparte jest o błędne przesłanki.

Mylą się urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości w ocenie, iż sprawa o odszkodowanie z tego tytułu wymaga niższego niż przeciętne zaangażowania pełnomocnika. Taką opcję wybrało jedynie 6% respondentów. Znakomita większość, bo 94% osób biorących udział w sondzie uznało, iż tego typu sprawy wymagają zaangażowania pełnomocnika na poziomie przeciętnym lub wyższym niż przeciętny, przy czym znamiennym jest, że dominuje właśnie ten drugi pogląd (55% głosów).

Czas więc zadać kolejne pytanie: jak oceniacie Państwo propozycję ustalenia ryczałtowej stawki wynagrodzenia adwokackiego na poziomie 120,- złotych za prowadzenie sprawy o odszkodowanie z tytułu niezapewnienia warunków wykonywania kary pozbawienia wolności, bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Zachęcam do udziału w kolejnej sondzie. Jej wyniki będą na pewno dla Naczelnej Rady Adwokackiej wskazówką w pracach legislacyjnych nad tym projektem rozporządzenia. Im większa będzie liczba osób głosujących, tym większa reprezentatywność badania, tym większe znaczenie wyniku.

adwokat Rafał Dębowski

Przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej NRA

Tagi: ministerstwo, stawka